Chào mừng, người chơi từ Garena!

Liên kết tài khoản LMHT Garena với tài khoản Riot của bạn để chuẩn bị chuyển đổi.